Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

HVB Lappetorp, med verksamhet i Nyköpingstrakten, skapar i en trygg och säker miljö förutsättningar för varje enskild individ att utvecklas till en självständig människa med en fungerande social vardag.

Om HVB Lappetorp

Vi tar emot pojkar i åldrarna 12-19 år med relations-, familje- och skolproblematik till följd av ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD och integritetskränkande övergrepp. Övergreppsspecifik behandling bedrivs på en av våra enheter.

Vårt upptagningsområde är hela landet och vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll

Vår arbetsmetod har en miljöterapeutisk utgångspunkt där ledorden är struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Vi arbetar efter en fyrstegsmodell där styrning och stöd är de verksamma variablerna. Dessa variabler varierar i styrka under olika delar av behandlingen. Vår målsättning är att skapa miljöer där ungdomar kan växa på ett socialt och psykologiskt plan.

Metoderna vi använder oss av är:

  • Manualbaserade samtal
  • Samtalsgrupp
  • Individuella samtal
  • Motiverande samtal (MI)

Föräldrarnas samverkan, delaktighet och engagemang i behandlingen är något vi ser positivt på. Det är en viktig del i vårt arbete – att stärka dem i deras föräldraroll.

HVB Lappetorp har en egen skola, Friskolan Studiero, som bedriver undervisning i åk 6-9 med anpassning för elever som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktinformation