Kilen

Vi är en litet familjärt behandlingshem med möjlighet att ta emot akuta placeringar. Vår målgrupp är flickor med svår beteendeproblematik i kombination med omfattande psykosociala svårigheter och stora omsorgsbrister.