Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Off.Clinic arbetar specialiserat med sexuella beteendeproblem och trauma/ PTSD och är också specialiserade på unga med självskadande sex. Vi erbjuder HVB och öppenvård.

Om Off.Clinic

Verksamheten är inriktad mot barn, ungdomar och unga vuxna i ålder 0-21 år samt deras nätverk.

Off.Clinic arbetar i öppenvård över hela Sverige. Hit kommer barn och ungdomar som uppvisar sexuella beteendeproblem, riskfyllt sexuellt beteende och/ eller trauma, och vi arbetar även med deras nätverk. Inom öppenvården har vi utbildningar och handledning för Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, SiS-institutioner, HVB-hem, skolor samt andra som möter unga med sexuella beteendeproblem och/ eller traumasymptom.

Behöver de unga en högre skyddsnivå finns slutenvård på HVB som är beläget i norra Skåne. Vi tar emot pojkar och flickor i åldrarna 10-18 år som har sexuella beteendeproblem. Placeringsskälet ska vara det sexuella beteendet, inte annan utagerande problematik.

På vårt HVB kan sen ungdomar från hela landet kan komma akut eller planerat. De kan vara placerade för kortare eller längre tid. Placeringen kan gälla skydd, utredning och behandling. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är välkomna och vi arbetar även med traumabehandling enligt Trama Fokuserad KBT och Prolonged Exposure.

Kontaktinformation

  • Off.Clinic

    Besöksadress
    Grimsväg 12

    283 95 Visseltofta

    Öppna karta