Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Orana behandlingshem har arbetat i 30 år med utredning och behandling av ungdomar med svår psykiatrisk problematik.

Om Orana

På Orana arbetar personal med hög kompetens och med lång erfarenhet av komplicerad psykisk problematik såsom svåra ångeststörningar, sexuella övergrepp, självskadebeteende, suicidförsök samt neuropsykiatriska funktionshinder.

Orana har idag två behandlingshem med totalt 22 behandlingsplatser samt sex utslussplatser för flickor i ålder 15-25 år. Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik utför vi på uppdrag av placerande myndighet en fullständig neuropsykiatrisk utredning.

Kontaktinformation