Platea har bedrivit vård och behandling av barn, unga och familjer sedan oktober 2006.

Om Platea

Verksamheten Platea sker med barnens och ungdomarnas bästa i fokus. Personal strävar alltid efter att uppmärksamma och vara lyhörda för deras individuella behov. Barns Behov I Centrum (BBIC) genomsyrar hela processen från det att en första kontakt tas fram till den dag då vårt uppdrag avslutas. Platea har tre enheter:

  • SödraVillan
  • Prästgården
  • Maskrosen - öppenvård

Samtliga enheter ligger i Hagfors kommun.

Kontaktinformation