Cornelia och Felicia

HVB Cornelia och Felicia vill ge varje ungdom bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i Kognitiv beteendeterapi (KBT). All dokumentation görs utifrån BBIC.