Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Beteendeproblem varken uppstår eller uppträder i ett vakuum. Ett beteende som är funktionellt i ett sammanhang kan vara dysfunktionellt och antisocialt i ett annat sammanhang. Fokus ligger på att få vardagsrutiner att fungera med målet att man ska klara sig på egen hand efter boendetiden.

Om oss

Målgruppen är ungdomar från 14-21 år med beteendeproblem, såsom begynnande missbruk och begynnande kriminalitet och relationssvårigheter. Dessa ungdomar kan även ha svårigheter med koncentration, impulskontroll och hyperaktivitet utifrån neuropsykiatrisk problematik, främst ADHD.

Behandlingsinnehåll

Det främsta och viktigaste är att få beteendeförändringar att bestå också efter avslutad behandling. Vi arbetar med Motiverande intervju (MI), ADAD, ASI, utredningsarbete enligt BBIC, Repulse, KBT och återfallsprevention.

Vi har även väldigt god kunskap om arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer.

För att få information kring ungdomen kartläggs s.k. bakgrunds-variabler vid inskrivning, samt att vi genomför samtal med ungdom, familj och skola. Efter avslutad behandling görs ytterligare en uppföljning med ungdomen för att se om det skett positiva förändringar. Vi tar även tillvara nätverkets synpunkter på vården, för att förbättra vården.

Kontaktinformation