Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Med säte i Uppsala län, har vi på Tiangruppen små familjära behandlingsenheter med fokus på varje individs specifika behov. Vi är HBTQ-certifierade och arbetar ur ett normkritiskt perspektiv.

Om Tiangruppen

Vi har behandlingspersonal med hög kompetens och anställda psykologer, psykoterapeuter och terapeuter som möjliggör högkvalitativ vård och behandling, i huvudsak utifrån inlärningspsykologiska principer och kognitiva beteendeterapeutiska metoder.

Tiangruppen har sex enheter med olika inriktningar och tar emot placeringar, enligt SoL och LVU, från hela landet. Flera av enheterna tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik.

Behandlingsinnehåll

Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar uteslutande med evidensbaserade metoder, framförallt utifrån inlärningspsykologi och KBT-metoder, ofta med ett multisystemiskt upplägg. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen och erbjuder färdighetsträning och psykoedukativ utbildning för den placerades familjemedlemmar.

I behandlingen av placerade unga utgår den enskilda psykoterapin samt familjearbetet också från kognitiv beteendeterapi (KBT). På samtliga enheter kommer en stor del av behandlingsmetodiken även från Dialektisk Beteendeterapi, ett evidensbaserat behandlingsprogram med tydliga rötter i inlärningspsykologin.

I arbetet med sexuellt utagerande pojkar arbetar vi i terapin med fokus kring den senaste forskningen om behandling av unga som agerar ut sexuellt (Good Lifes Model). Individualterapin kompletterar färdighetsträningen som de unga får i vardagen på behandlingsenheterna. Alkohol- och drogterapi, traumaterapi, behandling för spelmissbruk, data-/internet- samt dataspelsmissbruk är exempel på specifik problematik som erbjuds samtliga placerade ungdomar om behov finns.

Tiangruppen kan tillhandahålla strukturerade psykiatriska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar, behovs- och riskbedömningar (Erasor) och andra utredningar (till exempel WISC/WAIS).

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor och de sju diskrimineringsgrunderna vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Kontaktinformation

 • Tiangruppen AB

  Götgatan 1
  753 15 Uppsala

  Öppna karta

  Telefon: 018-71 19 90
  Fax: 018-71 19 91

 • Jour

  Måndag-fredag, samt helger.
  kl. 17-08 

  Kontakt vid akuta situationer
  073-030 90 90

 • aclusjion company

  Clusjion logotyp