Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vi arbetar med att ge varje ungdom bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i beteende och inlärningspsykologisk teori.

Om Tibble Gård

Tibble Gård har totalt 23 vårdplatser i sin vårdfläta. Med motivationsboende, utvecklingsboende och LSS-boende. Som riktar sig till ungdomar med psykosociala problem och neuropsykiatriska diagnoser och funktionshinder.

Behandlingsinnehåll

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje elev. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild flicka.

Vi vill gärna ha ett nära samarbete med föräldrar och andra viktiga personer i nätverket.

Behandlingen bygger på kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker (KBT) och gedigen kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder samt forskning kring risk- och skyddsfaktorer. Behandlingen kännetecknas av hög struktur och varje dag innebär aktivt arbete med beteendeförändring och problemlösning utifrån varje elevs behov och målsättningar. För att möta varje individs unika förutsättningar hittar vi skräddarsydda lösningar i varje enskilt fall.

Vi ser föräldrar som experter på sina barn. Vi erbjuder föräldrautbildningsträffar under placeringen.

Kontaktinformation