Hem 070-686 10 80 Ring för placering
Kontakta skolchef Ulf Pettersson

Humana bedriver flertalet skolor spridda runtom i landet med specialinriktning mot elever i behov av särskilt stöd. 

Intresserad av att placera på någon av våra skolor? Kontakta vår skolchef eller ta kontakt med skolorna direkt via länkarna här ovan.

Kontakta skolchef Ulf Pettersson

Vårt uppdrag

Det kompensatoriska uppdraget, för framförallt grundskolan, har varit tydligt formulerat i styrdokument ända sedan grundskolans inrättande. Elevknutna bakgrundsfaktorer ska i så stor utsträckning som möjligt kompenseras av skolan, något som kan ske genom skolans organisation och strukturerad undervisning.

Humanas skolor arbetar tydligt utifrån detta uppdrag och med målsättning att vara framgångsrika med ett av svenska skolors svåraste uppdrag generellt, nämligen att ge våra elever en känsla av att lyckas med sina skoldagar.

Många av våra elever kommer från en brokig skolbakgrund med ständiga misslyckanden. Vi ser det därför som en självklarhet att arbeta med känslan av att lyckas och därmed återuppbygga intresset för att lära.