Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vi erbjuder stödboende över hela landet för ungdomar 16-20 år samt vuxna 21 år och uppåt.

Humana har lång erfarenhet och bred kompetens till att bedriva stödboende. Vi har även möjlighet att forma insatser utifrån specifika behov och samordna vårdinsatser, vårdfläta, inom hela Humana, till exempel efter en familjehemsplacering eller utsluss från HVB.

Vi erbjuder stödboende för ungdomar 16-20 år samt för vuxna 21 år och uppåt, med behov av psykosocialt stöd. Vid behov erbjuder vi även behandling, exempel vid psykisk ohälsa, missbruk,kriminalitet, sexuell beteendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser, hedersrelaterat våld eller behov av skydd. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att förbereda klienten inför ett självständigt boende så småningom.

Humanas Stödboenden finns på flera platser i landet: 

Stodboende-karta

"Jag är värd att ha ett bra liv"

Se filmen om Alma som bor på ett av våra stödboenden och Yasmin som arbetar som ungdomspedagog.

Se filmen

Förstärkt stödboende samt stödboende med extra stöd

Vid komplex problematik där det krävs både omfattande stöd och behandling så erbjuder vi en strukturerad modell i fyra faser, förstärkt stödboende, i Göteborg, Linköping, Skellefteå, Skövde och Stockholm.

Läs mer här om förstärkt stödboende

På övriga orter har vi också möjlighet att stärka upp stödet till ungdomen, både tillfälligt eller långvarigt. Vi kan koppla på både utredning av psykolog eller behandlingsinsatser som till exempel alkohol- och drogterapi, behandling mot normbrytande beteende, depression, självskadebeteenden eller behandling mot andra svårigheter. Behandlingsupplägg och omfattning görs upp i varje enskilt ärende tillsammans med socialtjänst och klient.   

Vid behov av extra tillsyn
Vid extra stora behov och vid behov av extra tillsyn kan vi även ha sovande jour och personal på plats i anslutning till lägenheten, på vissa orter. 

För att kunna arbeta med behandling i stödboende behöver socialtjänsten först fatta beslut om öppenvårdsinsats, utöver placering i stödboendet.  

Stödboende för ungdomar 16- 20 år

En placering i ett av Humanas stödboenden innebär att den unge bor i en egen lägenhet samt får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Personal finns tillgänglig dygnet runt via ett beredskapsnummer så att ungdomarna ska känna sig trygga i att de alltid kan få stöd.  

Inför en placering arbetar teamet tillsammans med ungdom, socialtjänst samt vårdnadshavare fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det gemensamma arbetet. Det är viktigt att ungdomen känner sig delaktig, då vi vet att det ökar chanserna att målen uppfylls. Den unge får vid start en ungdomspedagog som hen träffar varje vecka samt en samordnare som håller i ramarna och kontakten med socialtjänsten. Antalet träffar med ungdomspedagogen samt vad timmarna ägnas åt är individuellt anpassade utifrån genomförandeplanen. Ungdomspedagogen arbetar med färdighetsträning i vardagen vilket även inkluderar samtalsstöd.  

Det övergripande målet med insatsen är att ungdomen ska kunna ta ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär. Ofta bär ungdomarna med sig erfarenheter som gör att tilliten till vuxna brister och att även tilltron till sin egen förmåga saknas. Därför är utgångspunkten i vårt arbete alltid att stärka ungdomens självkänsla och lyfta fram klientens egna styrkor. Då vi vet att det sociala nätverket är oerhört viktigt och kan vara en skyddsfaktor, så involverar vi nätverket när det är möjligt.

Visa infoblad

Stödboende för vuxna 21 år och uppåt

På flera orter erbjuder vi även stödboende för vuxna över 21 år som är i behov av att under trygga former träna och förbereda sig för ett självständigt boende och liv. Några grundkomponenter i insatsen är kartläggning av behov, träning av färdigheter, stöd i vardagsaktiviteter, motiverande samtal samt programmet ”Ett Självständigt liv”. Vi arbetar även aktivt med att stödja klienten till att finna en lämplig sysselsättning, utbildning, praktikplats eller arbete.

Dessa stödboenden finns i Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Linköping, Malmö, Skellefteå, Skövde och Stockholm.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan