Två personer sitter i en soffa och pratar.

Bli familjehem

Har ni plats över, både i hemmet och hjärtat, till att ge ett barn eller en ungdom en stabil och kärleksfull tillvaro? Bli familjehem!

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem tar emot barn, ungdomar eller vuxna som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Det finns olika typer av familjehem, beroende på vad just individen har för behov. Behandlingsfamilj är en variant av familjehem.

Vad är skillnaden på familjehem, jourhem och behandlingsfamilj?

Jourhem kallas de familjehem som tar emot barn och unga som är placerade under en kortare tid. En behandlingsfamilj tar emot barn eller unga som är i behov av extra stöd, utöver det som familjehem brukar ge. Som behandlingsfamilj samarbetar du i ett nätverk av professionella och förväntningarna på dig är högre men även arvodet och det stöd du får. Detta är en mycket viktig insats för de med störst behov.

Vad krävs för att bli ett familjehem?

Vi välkomnar alla typer av familjer och bakgrunder. Dessa är våra grundkriterier:

  • Stabil livssituation
  • Tid, engagemang och känslomässigt utrymme
  • Ett ledigt rum hemma
  • Om det finns barn i familjen, ska alla barn (även ditt/era egna) ha ett eget rum
  • Om du/ni har egna barn ska de vara äldre än tre år

Se film från ett av våra familjehem.

Vi har kunnat ge barnen något som är normalt, att dom har fått en chans, känna att dom är någon.

Familjehem i Malung

Hur blir jag ett familjehem?

1. Samtal och hembesök

När du kontaktar oss så börjar vi med ett telefonsamtal där du får berätta mer om dig och din familj och får möjlighet att ställa frågor.

2. Utredning

Alla familjehem behöver utredas för att därefter godkännas som lämpliga att vara familjehem. Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-FAM samt vår egen bedömnings- och utredningsmanual. En utredning kan ta ca två månader.

3. Genomgång av bedömningen

När alla moment i utredningen är klara så träffas vi och går igenom vår bedömning. Både vi och du kan när som helst under utredningen välja att avsluta den. Du kan tacka nej till att bli familjehem även efter utredningen påbörjats om du tycker att det inte känns rätt eller vill vänta.

4. Utbildning och stöd

När du blivit godkänd som familjehem så vill vi att du går vår uppskattade grundutbildning för att vara så bra förberedda som möjligt. Vi finns med dig för stöd, handledning och utbildning under hela placeringen. Vi har också jour dygnet runt för att du ska känna dig trygg med att vi hela tiden finns till hands om du behöver hjälp eller om det dyker upp frågor.

5. Inflytt

Processen att matcha barn och unga med så rätt familjehem som möjligt är mycket viktig. Ibland kan en förfrågan som passar i din familj komma bara några dagar efter att du har blivit godkänd och ibland kan det dröja. Rätt matchning kan bland annat handla om ålder, allergier och geografi.

Kontakta oss!

Humana Familjehemsvård

familjehem@humana.se010-456 47 47