Familjehemspar står bredvid varandra och håller om varandra och ler.

Behandlingsfamilj inom TFCO

Som behandlingsfamilj inom TFCO arbetar du tillsammans med Humanas professionella behandlingsteam som är utbildade i TFCO för att ta hand om barn och unga med omfattande behov.

TFCO är en förkortning på Treatment Fostercare Oregon och är en framgångsrik behandlingsmetod i kombination med familjehemsvård som i flera forskningsrapporter visar goda resultat såväl i andra länder som i Sverige.

Humana har över 20 års erfarenhet i metoden och är ledande i Sverige. Du som behandlingsfamilj har en mycket viktig och spännande roll i den unges utveckling. Metoden bygger en hel del på att skapa glädje och lyfta det som fungerar. För att bryta negativa mönster fokuserar vi en hel del på att ändra beteenden som inte är gynnsamma och främja beteenden som den unge kan göra än mer av.

En placering brukar pågå 10–12 månader. Största skillnaden att vara behandlingsfamilj i TFCO mot “vanlig” behandlingsfamilj är att både du och teamet följer vissa ramar som alltid ska ingå utifrån att det enligt forskning brukar ha god effekt.

Vad krävs för att bli en behandlingsfamilj TFCO?

Vi välkomnar alla typer av familjer och bakgrunder. Dessa är våra grundkriterier:

  • En vuxen behöver vara hemma på heltid
  • Stabil livssituation
  • Tid, engagemang och känslomässigt utrymme
  • Ett ledigt rum hemma
  • Om det finns barn i familjen, ska alla barn (även ditt/era egna) ha ett eget rum
  • Om du/ni har egna barn ska de vara äldre än 3 år
  • Att ni kan ha begränsat antal placeringar samtidigt, oftast en
  • Att ni går vår utbildning i metoden TFCO samt deltar på grupphandledning varje vecka

Vad innebär det att vara behandlingsfamilj inom TFCO?

Möt Elin och Lasse som bor i ett villaområde strax utanför Stockholm. Lär dig även mer om vad TFCO är för metod och hur den tillämpas.

Familjehemspappan berättar om att vara behandlingsfamilj inom TFCO.

Varför ska man välja TFCO - hör metodgaranterna berätta

Anna Marshall och Cissi Green arbetar som metodgaranter för TFCO. Lyssna till när de berättar med om vem TFCO lämpar sig för och varför det rekommenderas av Socialstyrelsen.

Film med två kvinnor som pratar och tittar in i kameran.

Stöd

Du samarbetar tillsammans med Humanas behandlingsteam för att den unge ska få omsorg och behandling. Du får extra mycket stöd, kunskap och handledning för att skapa goda möjligheter för ert uppdrag och att den unge ska ha en så gynnsam utveckling som möjligt. Du har möjlighet att ta kontakt med oss på Humana dygnet runt.

Behandlingsteamet består av en samordnare, en familjebehandlare, en ungdomsbehandlare och en färdighetstränare. Du som behandlingsfamilj ansvarar för omvårdnaden, vardaglig struktur samt medverkar att få behandlingen fungerande. Det kan handla om att stötta vissa prosociala beteenden hemma, det kan handla om att vara med eller skjutsa till möten eller fritidsaktiviteter. Du har daglig kontakt med personal på Humana och ni registrerar varje dag på olika sätt saker som varit välfungerande och vad som varit svårare - både för den unge och även kring hur ni som behandlingsfamilj har det. Allt för att tätt skapa möjligheter till positiva förändringar för alla!

Redaktionellt om metoden: