Kvinna och flicka sitter en soffa, de tittar på varandra och ler

Hur är det att vara familjehem?

Genom att vara ett familjehem kan du göra en stor skillnad för ett barn eller en ungdom.

Kontaktpersoner på Humana

Alla familjehem har en eller två kontaktpersoner (som vi kallar familjehemskonsulenter) som du lär känna lite extra. De hjälper dig som familjehem med handledning och stöd i praktiska frågor. Allteftersom lär du känna fler duktiga familjehemskonsulenter som arbetar på samma arbetsplats. Vår erfarenhet visar att detta är lärorikt och ger en god trygghet till våra familjehem.

Utbildning och handledning

Du får gediget stöd, handledning och utbildning från oss! Från början får du som familjehem en grundutbildning, som även kan hållas digitalt. Du får utbildning i metoder som vi använder. Du erbjuds handledning i grupp med andra familjehem med erfaren handledare. Dessutom håller vi digitala föreläsningar varje månad med olika teman, till exempel lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg, kunskap om barn på olika sätt för de som vill utöka sin kunskap.

Jour

Du som familjehem kan dygnet runt kontakta oss på våra jourtelefoner. Vi finns tillgängliga för dig.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem får du ett arvode för att du åtar dig uppdraget som familjehem. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänstepension. Det utgår även en omkostnadsersättning för att täcka barnets omkostnader. En del familjehem kan vi erbjuda alternativa uppdragsformer, till exempel kontraktering.

Kontakta oss!

Humana Familjehemsvård

familjehem@humana.se010-456 47 47