1. Start
 2. Individ och familj
 3. Familjehem
 4. Familjehem för vuxna - ett alternativ till institution
Man med skägg tittar på en person som sitter mittemot honom.

Familjehem för vuxna - ett alternativ till institution

Finns det verkligen? Ja, det gör det i allra högsta grad.

Många tror att familjehemsvård enbart finns till för barn och ungdomar. Så är det inte. Vi har bedrivit familjehemsvård för vuxna i över 30 år med många framgångar!

Fördelar

Det finns en lång tradition av familjehemsvård i Sverige. Familjehemsvården har under många år utvecklats till dagens effektiva modell. Behandlingsmässigt motsvarar familjehemsvården i dag den institutionella vården. Fördelarna med familjehemsvård är många. Några exempel:

 • Kortare väg till ett eget boende med skola, studier eller arbete efter behandling i en hemlik miljö.
 • Behandling i en normaliserad miljö ökar sannolikheterna för en långsiktigt hållbar rehabilitering.
 • Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård i kombination med öppenvård. På många sätt kan vår familjehemsvård liknas vid en placering på ett behandlingshem med skillnaden att placeringen är enskild, behandlingsinnehållet är likt det som ges på ett behandlingshem genom vår öppenvård.
 • Möjlighet att etablera nya vanor i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt.

Våra familjehem

Våra konsulentstödda familjehem är noggrant utvalda och utredda. Familjerna får kontinuerligt handledning och utbildning. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet. Boendet som erbjuds kan vara i anslutning till familjehemmet eller inne i familjehemmet. Familjehemmen finns i städer, i byar eller på landet. Allt beroende på behov.

Att bo hos oss

Hos oss får du en individuellt utformad behandling i en hemmiljö. Att vara vuxen i en familjehemsmiljö är inget konstigt. Tvärtom. Det kommer kännas normalt. Du kommer känna dig hemma. Du kommer behandlas som en vuxen. Vi har gjort det här i över 30 år och vet hur bra det kan bli.

 • Du bor med en familj som stöd, i eget boende i anslutning till familjen eller inne hos familjen.
 • Du får en behandlare som regelbundet träffar dig för samtal och som du har tät kontakt med.
 • Du erbjuds behandling utan att andra klienter tar fokus ifrån dig.
 • Vi hjälper dig med att hitta en struktur och meningsfullhet. Den kan bestå av praktik, jobb eller studier.
 • Träning i någon form tycker vi är viktigt. Vill du så hjälper vi dig att hitta en träningsform som passar dig.

Dessa bitar vet vi är viktiga om du vill må bra och för att du ska kunna leva ett liv utan till exempel droger.

Våra boenden finns på landet, i byar, i städer. Beroende på dina behov och omständigheter matchar vi dig mot bästa möjlige boende. I Helsingborg har vi en egen LARO-mottagning. Vi tar emot klienter direkt från kommuner, från kriminalvården och från LVM-hem.

Tiden i ett av våra utvalda familjehem är på många sätt en vistelse i en helt vanlig miljö under lite speciella omständigheter. För att det här ska bli bra för dig krävs det att du vill att det ska blir bra för dig.

Det är dig det handlar om. Ingen annan.

Vill du veta mer? Kontakta din handläggare eller oss.

Kontakta oss

Vi kan idag erbjuda familjehemsvård i södra och Mellansverige. I samarbete med övriga Humana kan vi även erbjuda familjehemsvård i andra delar av landet.

Södra Sverige

Mellansverige

Karin Olsson Dahlström

Karin Olsson Dahlström

Enhetschef

karin.olssondahlstrom@humana.se072-204 94 10
Robert Gustafsson

Robert Gustafsson

Familjehemskonsulent

robert.gustafsson@humana.se076-525 28 35