En äldre kvinna och två tjejer står i en balkongöppning och skrattar.

Familjehemsportalen

Varmt välkommen till familjehemsportalen på Humana!

Här samlar vi aktuell info, kommande föreläsningar med mera.

Hur ser uppdraget ut som familjehem?

Ett familjehem tar emot barn, ungdomar eller vuxna som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Det finns olika typer av familjehem, beroende på vad just individen har för behov. Behandlingsfamilj är en variant av familjehem.

Vad är skillnaden på familjehem, jourhem och behandlingsfamilj?

De familjer som tar emot barn, unga eller vuxna i sitt hem kallas familjehem. Jourhem kallas de familjehem som tar emot barn och unga som är placerade under en kortare tid. En behandlingsfamilj tar emot barn eller unga som är i behov av extra stöd, utöver det som familjehem brukar ge. Som behandlingsfamilj samarbetar du i ett nätverk av professionella och förväntningarna på dig är högre men även arvodet och det stöd du får. Detta är en mycket viktig insats för de med störst behov.

Familjehem i Malung

Hör några av våra familjehem berätta om hur det är att vara familjehem, stödet de får och hur processen går till.

"Vi har kunnat ge barnen något som är normalt, att dom har fått en chans, känna att dom är någon"

Familjehem i Rättvik

"Vi som familj har vuxit enormt"

Följ oss på sociala medier