En man och en ung kvinna står i ett kök och samtalar, de är glada

Frågor och svar

Här nedan finner du vanliga frågor och svar vi brukar få från er som är familjehem.

 • Kan jag jobba heltid samtidigt som jag är familjehem?
  I vissa fall kan du arbeta heltid samtidigt som du är familjehem. Våra familjehem kan se olika ut, ensamstående eller flera. I en del jourhem, familjehem och i alla behandlingsfamiljer är det ett krav att en vuxen ska vara hemma på heltid, beroende på placering. Det som är viktigt är att du känner att du har tid över för den placerade som är i extra behov av stöd. I perioder kan den placerade ha extra stort behov av stöd och då är det viktigt att ha ett flexibelt arbete som tillåter det.

 • Kan vem som helst bli familjehem?
  Både ja och nej. Vi välkomnar alla typer av familjer och bakgrunder. Men alla är inte lämpade att vara ett familjehem. Därför görs alltid en omfattande utredning av de familjer som anmält intresse. I våra utredningar tittar vi bland annat på hur många rum som finns i bostaden samt ålder på familjens barn.
 • Kan vi på sikt adoptera och få vårdnaden om barnet?
  När ett barn bott en längre tid i sitt familjehem så ska socialtjänsten överväga om de bör ansöka om en så kallad vårdnadsöverflytt. Det innebär att vårdnaden av den placerade kan flyttas över från föräldrarna till er. Ni blir barnets nya vårdnadshavare men med skillnaden att barnet har arvsrätten kvar hos sina föräldrar och att ni är skyldiga att fortsätta att upprätthålla en kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Det beslutet fattas av socialtjänsten och ni får en förfrågan från dem om det blir aktuellt.

 • Kan vi ångra oss?
  Ja. Under utredningen kan ni när som helst välja att tacka nej till att bli ett familjehem. Känns det inte rätt för er så är det viktigt att ni tackar nej. Vi kan också välja att avbryta utredningen om vi bedömer att ni inte passar som familjehem.
 • Hur gör man för att deklarera rätt?
  Läs mer och se mallen till deklaration här Pdf, 70.5 kB..

 • Vad är skillnaden på att vara familjehem och behandlingsfamilj?
  En behandlingsfamilj tar emot barn, unga och vuxna som är i behov av extra stöd. En skillnad mot att vara familjehem är att du som behandlingsfamilj samarbetar i ett nätverk av professionella och förväntningarna på dig är högre, men även arvodet och det stöd och lärdomar du får. Likt ett familjehemsuppdrag så bor den placerade hos dig som behandlingsfamilj under en period. I en behandlingsfamilj behöver en vuxen kunna vara hemma på heltid.
 • Får jag hittelön om jag tipsar er om nya familjehem?
  Ja, läs mer om det och villkoren här.

 • Vart vänder jag mig om något akut händer?
  Vid akut hjälp och då det är fara för liv, egendom eller miljö, ring 112.
  Alternativt till beredskapsnumret.

 • Kan jag jobba med andra aktörer?
  För familjehem som arbetar med barn: När du blir utredd av oss och efter att utredningen är klar önskar vi att ni enbart samarbetar med oss. Det blir svårt för oss att hjälpa socialtjänsterna att hitta matchningar till barn att placera hos er om ni befinner er i andra processer med andra aktörer. Skulle det vara så att ni funderar på att vända er till en annan aktör eller att ni tycker att vi borde göra något bättre så vill vi gärna höra det från er.
  För er familjehem som jobbar med vuxna: Vi godkänner samarbete även med andra aktörer. Det är dock viktigt att det finns en öppen dialog kring vilka som är placerade i samma familjehem för att möjliggöra en så bra matchning som möjligt.

 • Får jag ekonomisk ersättning?
  Ja, under tiden du har en placering hos dig får du ett arvode samt omkostnadsersättning. Arvodet är ersättningen för uppdraget och omkostnadsersättning är för att täcka de merkostnader som det innebär för er. Omkostnadsersättningen ska bland annat räcka till mat, kläder, hygienartiklar och fickpengar. Arvodet är en skattepliktig inkomst och är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension, semesterlön eller semesterersättning. Humana ansvarar för sociala avgifter på arvode, avdrag för preliminär skatt på arvode samt för kontrolluppgifter till Skatteverket. Läs mer om det här Pdf, 124.6 kB..

 • Hur mycket får jag i arvode?
  Arvodet beslutar vi i dialog med er och beror på uppdragets omfattning.

 • Vad innebär det att vara kontrakterad?
  Vissa familjehem erbjuder vi att bli kontrakterade via oss. En kontraktering innebär att ni får en ersättning även under tiden då ni inte har en placering hos er men där ni förväntas stå i beredskap och kan ta emot placeringar på kort varsel.
 • Påverkas min ersättning om barnet får bidrag?
  Ja, om ni i uppdraget får barnbidrag eller studiebidrag så görs ett avdrag på er ersättning med motsvarande belopp.

 • Har jag rätt till föräldrapenning för ett placerat barn?
  Tyvärr har familjehemsföräldrar inte rätt till föräldrapenning om ni som familjehem inte blivit utsedda till särskilt förordnade vårdnadshavare.

 • Har jag rätt till tillfällig föräldrapenning när ett placerat barn blir sjukt?
  Ja, du som familjehem kan få tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, förutsatt att barnet inte fyllt 12 år.

 • Hur förbereder man sig för en placering?
  Här kan du spana in tips och information Pdf, 73 kB. samt säkerhet Pdf, 75.7 kB. inför en placering.