När du är klar med din utbildning

Fyll i formuläret nedan för att registrera att du slutfört introduktionsutbildningen.

Alla frågor nedan är obligatoriska.