Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Datum:

Tid: 11.00 - 12.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan
Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem. Föreläsningen är speciellt riktat till familjehemsvården och familjehem specifikt.
 
Föreläsningens innehåll:
  • Vad anses vara normal utveckling och vad är alarmerande tecken på sexuella beteendeproblem och/eller utsatthet?
  • Hur ska vi bemöta detta i vårt hem?
  • Vilken hjälp behöver barnet och vi som familjehem?
Föreläsare är Linda Palmdell, Off.Clinic arbetar specialiserat med sexuella beteendeproblem och trauma/ PTSD och är också specialiserade på unga med sexuella riskbeteenden.
Linda har många års erfarenhet inom olika verksamheter som socialtjänst, kriminalvård, privat vård och HVB. Linda arbetar idag som föreläsare, utbildare och handledare inom områden sexuella övergrepp, trauma och barnmisshandel.