Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Datum:

Tid: 09.00 - 11.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Connect är ett program för stöd till familjehem. Programmet är manualbaserat och bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet/ungdomen. Det hjälper föräldrar och omsorgspersoner att hitta nya sätt att förstå barnet/ungdomen och dess beteende samt nya sätt att förstå sig själv och sitt sätt att reagera på. De nio principerna ger verktyg och möjligheter att förändra föräldra- och omsorgsrollen.

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är Connect? Connects nio principer
  • Den teoretiska basen – anknytningsteori och trauma
  • Hur kan du ha användning av Connects verktyg i din vardag?
  • Hur kan man utbilda sig i Connect som familjehem?

Föreläsare är Eva Yamba Yamba, erfaren socionom, marte-meo terapeut, utbildare och handledare i Connect och Lisa Skutin, socionom och metodgarant/handledare/utbildare i Connect.