Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Datum:

Tid: 09.00 - 11.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan
När vi upplever känslomässig smärta tenderar vi vanligtvis att motstå vår upplevelse på något sätt: vi bekämpar den och försöker fly från den, vilket bara ökar vårt lidande. Forskning visar att när man närmar sig lidandet och relaterar till det med värme, förståelse och vänlighet hjälper det till att förbättra vårt emotionella och fysiska välbefinnande.
 
Föreläsningens innehåll:
Föreläsningen erbjuder dels ett teoretiskt ramverk för självmedkänslan, dels exempel på guidade övningar för hur man kan använda självmedkänsla både för egen del och för personer vi möter i vårt sociala arbete.
 
Föreläsare är Sally Marshall, legitimerad psykoterapeut inom KBT och även utbildad lärare och handledare inom KBT och ACT (Acceptance Commitment Therapy). Hon arbetar på en privat mottagning i centrala Göteborg där hon erbjuder psykoterapi till individer och par samt handledning inom KBT och ACT. Self-Compassion är ett inslag i hennes behandling och är särskilt hjälpsamt för individer som vanligtvis reagerar med skam och hård självkritik mot emotionell smärta.