Någon skriver på ett block med en person framför sig.

Företag och organisationer

Med vårt tredje ben på Cureum vill vi lyfta blicken från individ till grupp och organisation. En tredjedel av alla sysselsatta i Sverige har upplevt hälsobesvär till följd av arbetet, de flesta på grund av psykosociala faktorer. Detta leder ofta till frånvaro som är kostsam för både arbetsgivare och arbetstagare. Vi vill därför vara ett stöd i att kartlägg och förbättra den psykosociala arbetsmiljön på ditt företag eller i din organisation.

Målgrupp

Vi riktar oss dels till företag och organisationer som har tydliga problem i arbetsmiljön som man vill åtgärda. Det kan handla om konflikter i en arbetsgrupp, hot och våld på arbetsplatsen eller behov av stresshantering på grund av hög belastning.

Vi riktar oss också till företag och organisationen som vill jobba hälsofrämjande och förebyggande med sin arbetsmiljö. Det kan handla om att kartlägga styrkor och svagheter i organisationen för att förhindra att problem uppstår eller kompetenshöjning för medarbetare eller chefer kring till exempel stress och återhämtning, konflikthantering eller bemötande.

Vi vägrar arbeta i blindo

För oss är det självklart att göra en kartläggning innan vi går in med åtgärdande insatser. Organisationer gör ofta misstaget att sätta in insatser innan man riktigt förstått problemet. Att kartlägga är därför den självklara starten för att förhindra att man slösar både tid och resurser på insatser som inte leder någon vart.

Vi gör bara det vi tror på

Cureums OSA-team har stor bredd och erfarenhet av att jobba med arbetsmiljö på olika sätt. Teamet består av psykologer och psykoterapeuter som jobbat inom företagshälsovård under flera år och som själva varit chefer. Verkligheten är komplex och det är inte alltid vi säkert kan veta att något funkar, men så långt det bara är möjligt använder vi oss enbart av insatser som det finns evidens för.

Vi vill möta just era behov

Vi är ett mindre team som tror på flexibilitet och skräddarsydda insatser. Organisationer är komplexa och varje sådan har sina egna behov. De kan likna någon annans men är aldrig exakt desamma. Därför tror vi inte på färdiga paket som levereras lika till alla. Vi vill jobba i när dialog med uppdragsgivaren och möta just dennes behov på dennes sätt.