Drugs

Läkemedelsbehandling för ADHD

Har du en bekräftad ADHD-diagnos med kopia på din utredning och inget pågående missbruk av alkohol och droger samt andra medicinska hinder kan du få läkemedelsbehandling genom Cureum.

Vem kan få läkemedelsbehandling för ADHD?

  • Du som har en bekräftad ADHD-diagnos
  • En tillgänglig kopia av din utredning
  • Inget pågående missbruk av alkohol eller droger
  • Inga andra kända medicinska hinder

Hur går det till?

Du börjar med att fyll i frågorna i frågeformuläret som du når genom e-plattformen Länk till annan webbplats.. Du behöver ha tillgång till din utredning i ett format som gör att den går att ladda upp.

Om du väljer att avbryta processen i det här steget innebär det ingen kostnad för dig. Det innebär inte heller någon kostnad för dig om Cureum inte bedömer att det är möjligt att gå vidare.

Om Cureum bedömer det som möjligt att gå vidare erbjuds du att boka ett nybesök hos läkare med specialistkompetens i psykiatri. Läkarbesöket medför en kostnad (2.495 kronor). Du kan boka av eller boka om besöket till 24 timmar innan den bokade tiden.

Du träffar läkare på vår mottagning eller via säker videolänk.

Vid läkarbesök görs en bedömning om det är möjligt att sätta in läkemedel. För att ta ställning till det behöver Cureum få korrekta uppgifter om vikt, puls och blodtryck. Om du besöker vår mottagning hjälper vi dig med detta, i annat fall behöver du ordna det på egen hand. Om behandling med läkemedel startas sker det via årsabonnemang.

Uppföljningsbesök bokas enligt vårdplanen, uppföljning sköts av sjuksköterska med specialistkompetens i psykiatri i samverkan med den läkare som förskriver läkemedel.

Priser

  • Nybesök hos läkare: 2 495 kronor (momsfritt)
  • Årsabonnemang: 7 500 kronor (momsfritt)
    Abonnemanget inkluderar uppföljning med sjuksköterska och läkare samt receptförnyelse i ett år ifrån insättning.

Ytterligare kostnader kan tillkomma om du på eget initiativ avbryter behandlingen och senare under abonnemangsåret vill återuppta den.

Villkor

Det kan bli aktuellt med drogscreening. Positivt resultat påverkar möjligheten till fortsatt läkemedelsbehandling.

Medicinska skäl kan göra att läkemedelsbehandling behöver avbrytas.