Pojke sitter i fåtölj och ler mot kvinna.

Neuropsykiatriska utredningar

Vi utför sedan 2005 kvalificerade psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar av både barn och vuxna. Uppdragsgivare kan vara privatpersoner, HVB-verksamheter, försäkringsbolag, skolor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, allmänpsykiatrin med mera.

Neuropsykiatrisk utredning

Du har möjlighet att komma till oss och göra en neuropsykiatrisk utredning som privat patient. Vi tar emot barn (från 6 år och uppåt), ungdomar och vuxna. Cureum har en omfattande erfarenhet av att utföra neuropsykiatriska utredningar då det varit en stor del av verksamheten sedan den startade 2005.

Utredningarna genomförs av legitimerade psykologer tillsammans med psykiatrisjuksköterska och psykiater, alla med lång och gedigen erfarenhet av utredningsarbete av olika typer av problematik.
I utredningsarbetet läggs stor vikt vid delaktighet och kommunikation med klient och i vissa fall med familj samt uppdragsgivare.

Varför gör man en neuropsykiatrisk utredning

Syftet med utredningen är att få en bild av hur du fungerar i olika situationer; hur du mår, vad du har svårt för, vad du har lätt för och vad du behöver för att utvecklas framöver.

Alla utredningar görs av ett team och du kommer att få träffa psykolog och läkare med specialistutbildning i psykiatri. Alla våra utredningar är vad som brukar kallas för breda, vilket betyder att vi tittar på hela spektret av neuropsykiatri. Det inkluderar till exempel ADHD, ADD och autism. Vi tittar också på psykiskt mående, bland annat förekomst av nedstämdhet eller ångestproblematik.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Vi inleder med ett bedömningssamtal där den som ska genomgå utredning träffar psykolog i cirka 60-90 minuter. Syftet är att ta reda på förväntningar och förutsättningar för önskad utredning. Bedömningssamtal kan genomföras både via digital portal med hög säkerhet eller på plats på vår mottagning.

Om det blir aktuellt med utredning träffar du psykolog vid 3-4 tillfällen om cirka två timmar vardera (här anpassar vi till individen). Under utredningen träffar du också läkare vid ett tillfälle. Vi kommer också under utredningen intervjua anhöriga eller personer som känner dig väl. Totalt tar utredningen cirka 4-6 veckor att göra.

Utredningsprocessen

På Cureum strävar vi efter att du ska ha fullständig insyn i din utredning och att du känner dig trygg genom hela processen. Här kan du ta del av information om hur utredningsprocessen fungerar – före, under och efter utredningen.

Innan utredningen

 1. Remiss/egenremiss inkommer
 2. Remissbekräflelse och blanketter skickas ut till folkbokföringsadress
 3. Efter att blanketter kommit åter skickas utredningsplanering ut till folkbokföringsadress
 4. Skattningsformulär skickas ut (i pappersform eller via digital länk)

Under utredningen

 1. Ett uppstartsmöte med psykolog och utredningssekreterare hålls (vanligen två timmar)
 2. Löpande återbesök sker hos psykolog, cirka två till tre tillfällen
 3. Ett läkarbesök genomförs
 4. Intervju med informanter sker parallelt under hela utredeningstiden
 5. Utredningsteamet stämmer av resultatet och tar ställning till om det förelägger kliniska diganoser
 6. Resultat av utredningen presenteras muntligt och en skriftlig rapport överlämnas till patient och remittent. Rapporten innehåller information om eventuell diganos samt åtgärdsförslag

Efter utredningen

 1. För barn och ungdomar sker återföring av resultat till skola, enligt överenskommelse
 2. Utredningen arkiveras i enlighet med rådande lagstiftning