Kvinna och man samtalar, kvinnan har ett anteckningsblock och rosa tröja. Mannen sitter med ryggen mot

Terapi och behandling

Att gå genom tuffa perioder i livet och att drabbas av psykiskt dåligt mående är vanligt, ibland kan man behöva hjälp. Det kan vara allt ifrån livshändelser, stress, relationsproblem, oro till svåra sorgeperioder, trauma eller kriser. Det kan även handla om upplevelsen av att ha fastnat i ältande eller undvikande. Ungefär en tredjedel drabbas någon gång av en depression och ungefär var fjärde drabbas någon gång av ångestproblematik. Stressjukdom/utmattning är en av de vanligaste orsakerna för sjukskrivning.

Kontakta oss

Du kan boka tid och ansöka om utredning eller behandling via vår bokningsportal. Inloggning görs säkert med hjälp av identifiering med BankID. Självklart går det också bra att ringa oss på 019-603 35 91 eller mejla cureum@humana.se.

Hos oss på Cureum

Hos oss träffar du erfarna psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och vuxna. Vi välkomnar enskilda individer, familjer och par. All behandling utgår utifrån evidensbaserade metoder, vilken metod/vilka metoder som passar dig bäst kommer vi gemensamt fram till vid kartläggningssamtalet. Den psykologiska behandlingen kan även bestå av en kombination av insatser, exempelvis kognitiva, känslomässiga, beteendemässiga inslag.

Vad vi kan hjälpa med

 • Förebyggande insatser vid tidiga tecken på nedsatt mående
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet och depression
 • Stress och utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Livshändelser eller livskriser
 • Ältande/ lindrigare tvångsbeteenden
 • Specifik fobi
 • Tics
 • Trauma/PTSD
 • Problematik/ svårigheter relaterade till exempelvis ett fungerande inom ADHD eller autism
 • Relationsproblem
 • Krishantering
 • Föräldrastöd

Hur går det till?

Alla insatser börjar med att kartlägga de problem som du vill ha hjälp med. Utifrån kartläggningen utformas behandlingsinsatser. Det går inte att säga exakt hur många tillfällen som behövs och exakt innehåll på förhand, alla behandlingsplaner blir individuella.

All behandling utgår från aktuell forskning samt praktisk erfarenhet. Våra behandlare har utbildning i och kunskaper från många olika evidensbaserade behandlingsmetoder, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), ACT, CFT med flera.
Ibland är det inte så enkelt att själv sätt fingret på vad som är problemet, bara att du börjat må sämre och upplever olika typer av problem, då hjälper vi dig i att identifiera vad som kan vara klokt att arbeta med för att din vardag ska fungera bättre. Du kan träffa våra psykologer och psykoterapeuter på vår mottagning eller via säker digital länk.

Våra priser

Pris för psykologisk behandling för privat person:

1200 kronor per behandlingstillfälle
(45 minuters behandlingstid samt för och efterarbete om 15 minuter)
För insatser riktade mot par kan det bli aktuellt att boka dubbelsession.

Stress och hur det påverkar oss

Stress förekommer för alla och kan ge extra energi och skärpa i vissa lägen. Om stressen däremot blir långvarig och beständig riskerar den att skapa olika hälsoproblem. Exempel på symtom när stress börjar utgöra ett problem är:

 • Sömnproblem
 • Det är svårt att få tiden att räcka till och vila samt intressen är svårt att hinna med
 • Minnet blir sämre och du blir mer lättretlig
 • Du fastnar i negativa tankar och känner oro eller ångest
 • Du har ont i huvudet, ont i magen, hjärtklappning och spänningar i kroppen.
 • Du känner dig nedstämd och trött
 • Upplever minskad sexlust
 • Behöver alkohol, sömnmedel, nikotin eller koffein för att klara vardagen.

Vad är ångest?

Ångest kan upplevas på olika sätt och bero på olika saker. Det kan beskrivas som en rädsla eller oro som ofta känns i kroppen. Att ha ångest är i sig inte farligt och det är något som de allra flesta upplever vid åtminstone något tillfälle i livet. Om ångest förekommer ofta kan det påverka livet. Ångest kan tillexempel vara knutet till sociala situationer (och kallas då för social ångest) som att tala inför andra människor och ett annat exempel generaliserad ångest som beskrivas genom att det är jobbigt med situationer som innebär ovisshet och medför ofta ältande och grubblande.

Vad är depression?

Det är inte alltid uppenbart för den som fått en depression att det är just det som hänt. Det kan vara så att det under en längre tid har funnits en känsla av nedstämdhet, trötthet, brist på ork och tappad lust för att göra sådant som brukar kännas roligt och intressant. Det är viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp. På Cureum kan du söka hjälp, samtidigt är det viktigt att söka akut (via psykiatrin) om du upplever allvarlig depression och självmordstankar.