LARO

Humana erbjuder flera LARO-mottagningar i södra Sverige som behandlar opioidberoende och kombinerar läkemedelsbehandling med psykologisk- och psykosocial behandling samt psykosocialt stöd.

Hero

Vad är LARO?

LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och kombinerar läkemedelsbehandling med psykologisk- och psykosocial behandling samt psykosocialt stöd. Det innebär att beroende av opioider behandlas med hjälp av doserad mängd läkemedel i kombination med insatser för att stärka psykisk och fysisk hälsa.

Vad är opioider?

Både illegala droger och legala receptbelagda läkemedel räknas in under opioider. Gemensamt är att de flesta är narkotikaklassade och har beroendeframkallande egenskaper.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen individanpassas utifrån patientens behov och kan därför variera till viss del, men enligt lagstiftning följs vissa kriterier vid både inskrivning och i behandling. Behandlingsplanen är långsiktig och kombinerar läkemedelsassisterade insatser med hälsofrämjande fokus och behandling av sociala problem. Dessa kan bland annat omfatta, rådgivning, utbildning, motivationsstödjande insatser, återfallsprevention och terapi.
Psykosocial behandling kan inkludera vård och stödåtgärder så som samplanering till eget boende eller möjlighet till egen försörjning. För att hjälpa patienten till egen försörjning samverkar våra LARO-mottagningar externa aktörer.

På våra LARO-mottagningar arbetar vi med läkemedel som tar bort drogsuget från opioider i kombination med psykosociala och behandlande insatser såsom återfallsprevention och traumabehandling. Vi tar emot patienter på remiss eller egenremiss med opioidmissbruk som önskar rehabilitering och stöd i ett drogfritt liv.

Alla patienter får tillsammans med ansvarig läkare och sjuksköterska upprättat en vårdplan som följs upp vid behov. I vårdplanen tas ställning till historik, behov av stöd och olika målsättningar både medicinskt och psykosocialt.

Vi har även möjlighet att kunna erbjuda neuropsykiatriska utredningar, där vi också har korta väntetider.

Vilka arbetar här?

På Humanas mottagningar arbetar team av läkare, sjuk- och undersköterskor, psykologer och kuratorer som alla samverkar för att ge så bra behandling som möjligt. Målsättningen är att arbetet ska leda till ett drogfritt leverne samt ökad psykisk och fysisk hälsa och socialt fungerande liv för patienterna. Kvalitet är ett av våra främsta ledord och vi gör vårt yttersta för att samverka med de aktörer som är aktuella för att kunna bidra till en så bra planering som möjligt.

Sambehandling

Humana erbjuder sambehandling mellan LARO och familjehemsvård, stödlägenhet, LSS-boende eller behandlingshem även från andra regioner än Skåne. Vi kan erbjuda hög patientsäkerhet, kontinuitet och väldigt bra samverkansavtal för att optimera hur väl en patient lyckas i sin drogfrihet.

Detta innebär att du som befinner dig på ett behandlingshem, familjehem, LSS-boende eller stödlägenhet kan söka dig till en av vår LARO-mottagningar. Om du ska till ett behandlingshem som tillhör Humana, eller redan är där, kan du bli inställd på LARO under placeringen.