Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Självdestruktiva beteenden hos flickor och transsexuella ungdomar

Varmt välkommen på en digital föreläsning om självdestruktiva beteenden hos flickor och transsexuella ungdomar. Föreläsare är Jonas Wallander, leg. psykolog.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Att skära sig, bränna sig eller på andra sätt skada sin egen kropp väcker känslor hos alla som möter det. Det är svårt att hantera, och ofta finns en oro för att förstärka ett redan destruktivt beteende. Inte sällan finns också en farhåga att ungdomen ska skada sig så allvarligt så att hen faktiskt avlider, vilket sorgligt nog sker ibland. Självskadande finns bland annat hos personer som lider av emotionell instabilitet. Föreläsningen riktar sig i första hand till dig som arbetar med denna målgrupp i deras vardag, men också till andra intresserade. 

Föreläsningens innehåll: 

  • Vad är emotionell instabilitet?
  • Varför självskadar vissa ungdomar? 
  • Hur ska jag som personal bemöta en ungdom som självskadar?

Föreläsare är Jonas Wallander, leg. psykolog med vidareutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är den behandlingsform med bäst stöd för personer med emotionell instabilitet. Jonas arbetar mot två HVB-enheter i Humana, varav den ena tar emot flickor, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, samt transsexuella ungdomar.