Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Digital föreläsning om att vara familjehem samt Lågaffektivt bemötande, LAB

Varmt välkommen till en digital föreläsning till dig som är nyfiken på att vara familjehem. Under föreläsningen kommer vi att berätta hur det är att vara familjehem, beskriva vår familjehemsverksamhet samt ta del av en föreläsning om Lågaffektivt bemötande, LAB. Ett lågaffektivt förhållningssätt kan du med fördel ha användning av i alla relationer.

Datum:

Tid: 18.00 - 20.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan
Föreläsningens innehåll:

  • Genomgång hur det är att vara familjehem
  • Frågestund
  • Lär dig om Lågaffektivt bemötande, LAB
  • Frågestund om LAB
 
Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende. Ofta handlar det om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.
Genom att tillämpa tre principer i mötet med andra människor så behöver vi inte känna oss maktlösa när vi möter ett problemskapande beteende (ansvarsprincipen, kontrollprincipen samt principen om affektsmitta). Vi kommer att fokusera på vad stress gör med oss människor samt på strategier för stressreducering hos föräldrar och barn.


Om föreläsarna

Genomgång av hur det är att vara familjehem kommer att hållas av Charlotte Selin, enhetschef på en av Humanas familjehemsverksamheter.

Föreläsare gällande LAB är Peter Helin och Johan Fröberg, certifierade i Studio III och tränare i detta. De arbetar båda med utbildning och handledning utifrån Humanas LAB, till verksamheter inom LSS, HVB, skola, familjehem, assistans och psykiatri.