Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Barn som uppvisar sexuella beteendeproblem

Varmt välkommen på en digital föreläsning om barn som uppvisar sexuella beteendeproblem. Föreläsare är Linda Palmdell, metodgarant.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Barn och unga med sexuella beteendeproblem - Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem. Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, institutioner och liknande.

Föreläsningen tar översiktligt upp följande delområden:

  • Sexualitet
  • Ungas sexuella utveckling – vad är vanligt, vad är avvikande?
  • Sex som skadar, sexuella övergrepp
  • Ärendehandläggning utredning, skydd och behandling 

Vad bör vi tänka på när barn uppvisar sexuella beteendeproblem, eller utsätter andra? Vad är viktigast? Vad anses som normal sexuell utveckling? Hur påverkar porr barn idag? Varför är det viktigt att göra bedömningar av barns sexuella beteenden som en del i behandlingsplanering för barnet och familjen hen bor i?


Om Linda Palmdell

Linda har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med sexuella beteendeproblem. Hon har arbetat på HVB, socialtjänst, Kriminalvård och är sedan 2015 inom privat vård hos Humana. Off.Clinic arbetar specialiserat med familjer där barn uppvisar sexuella beteendeproblem och/eller är utsatta för trauma.
Linda är idag utbildare och handledare inom Humana