Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Affektsmitta! Två sidor samma mynt

Varmt välkommen på en digital föreläsning om affektsmitta. Föreläsare är Susanna Väyrynen, metodgarant på Humana.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. [Kostnadsfri]

Anmälan
Att möta människor i svåra livssituationer gör något med oss. Forskning visar att vi påverkas av att vara utsatta för andra människors lidande. Att höra berättelser om lidande kan generera mer lidande. Vi som arbetar med människor i kris behöver hitta sätt att hantera och kontrollera vår egen mottaglighet och empati. Gör vi inte det kan vi komma att helt absorberas av andras trauma, och i slutändan förlora möjligheten att vara den hjälpare den andra behöver. Då vi hittar bra verktyg för att hantera oss själva blir vi också bättre hjälpare för andra!
 
Föreläsningens innehåll:
Hur fungerar affektsmitta egentligen? Föreläsningen belyser utmaningar och möjligheter som uppstår vid affektsmitta. En ökad medvetenhet om fenomenet som sådant, genererar i ökad hanterbarhet och kan på många vis stärka känslan av tillhörighet och gemenskap.

 

Föreläsare är:

Susanna Väyrynen, metodgarant. Susanna arbetar sedan många år med handledning och utbildning inom Humanas familjehemsvård i Sverige.