Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Ångesthantering

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande ångesthantering. Föreläsare är Monica Jönsson, behandlingsansvarig på Klinta HVB på Humana.

Datum:

Tid: 14.30 - 15.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. [Kostnadsfri]

Anmälan
Många människor idag lider av ångest. Ångest är en av de vanligaste sjukdomarna tillsammans med depression, och samsjukligheten mellan ångest och depression är stor. Obehandlade ångestsyndrom och depressioner kan vara livshotande då risken för självmord är hög. Går man med dessa tankar så ska man söka professionell hjälp eller ta kontakt med någon man litar på som kan hjälpa en att söka professionell hjälp.
 
Det finns också en stark koppling mellan ångest/depression och missbruk av alkohol/narkotika. Obehandlad psykisk ohälsa kan leda till ”självmedicinering” med olika preparat, det är dock en dålig strategi då alkohol och narkotika förvärrar symptomen på sikt och kan samtidigt leda till stora social problem.
 
De första stegen för att övervinna sin ångest är att lägga märke till och sätta ord på vad det verkligen är som händer i kroppen samt försöka kartlägga problemet.
 
Föreläsningens innehåll:
  • Vad är ångest för dig?
  • Finns det speciella situationer där du upplever ångest?
  • Finns det saker/situationer du undviker på grund av ångest?
  • Vilka förväntningar har du på föreläsningen?

Föreläsare är:

Monica Jönsson, utbildad behandlingsassistent och behandlingsansvarig samt teamledare på Klinta HVB på Humana sedan 2015. Innan dess arbetade Monica som behandlingsassistent från åren 2005–2015.