Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Hur bygger vi en bättre vuxenvård? - En föreläsningsdag

Humana vill gärna dela med sig av sin kunskap och bjuder därför in till kostnadsfria föreläsningar i närheten av dig! Kom och lyssna till en eller flera av våra praktiker som berättar om sina kunskaper & erfarenhet inom respektive område.

Datum:

Tid: 09.00 - 16.00

Stad: Halmstad

Plats: Gullbrannagården, 305 96 Eldsberga. Lokal: Bäckasalen

Anmälan:

Föreläsningarna är kostnadsfria. Vi kommer bjuda på frukostmacka, eftermiddagsfika och kaffe/te. Anmäl dig senast den 2 maj.

Anmälan

Denna föreläsningsdag riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård och SIS i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg och Varberg kommun.

Om föreläsningarna

Samsjuklighet - 09.00-09.45 

Hur fungerar behandling av missbruk vid samtidig psykisk ohälsa? I Humana finns lång erfarenhet av detta och i denna föreläsning delar vi med oss av våra tankar kring hur behandlingsarbetet kan organiseras.

Föreläsare:

Tobias Widar, fil Kand. Behandlingspedagog och Bitr. Regionchef för Humanas verksamheter i Region Syd


Första hjälpen till psykisk hälsa - 10.00-10.45 

Första hjälpen till psykisk hälsa är psykiatrins motsvarighet till somatikens HLR- kurser, dvs. hur hanterar jag kristillstånd kopplade till psykisk ohälsa? Föreläsningen ger en inblick i vad utbildningsprogrammet innehåller och varför det behövs.

Föreläsare:

Tobias Widar, instruktör i MHFA och Bitr. Regionchef för Humanas verksamheter i Region Syd.


Sorgbearbetning - 11.00-11.45 

Vid en tänkt placering av en klient är det viktigt att ha förståelse för var klienten befinner sig mentalt när denne placeras på en behandling. Att ha en förståelse för att beslutet att sluta med drogerna även innebär en stor kris och sorg för individen, vilket kan leda till att ambivalens infinner sig hos individen. Vad kan vi som benhandlingspersonal göra för att stötta individen i denna situation?

Föreläsare:

Petra Mohlin, Utbildad inom Socialpsykiatri. Behandlingsansvarig och Teamledare HVB Björkviks Vårdhem


Familjehemsvård för vuxna - 13.00-13.45 

Många förknippar familjehemsvård med barn och unga. Det är dock även framgångsrikt för vuxna. Kom och lyssna till hur vi arbetar med behandling av klienter som är placerade i familjehem och hur det kan vara ett alternativ till institutionsvård.

Föreläsare:

Olaf Thies, behandlingssamordnare på Ramlösa Social Utveckling


Färdighetsträning - 14.00-14.45 

Målet i färdighetsträning är att lära sig förändra sitt eget beteende, känslor och tankar som är kopplade till problem i livet som orsakar oro och negativa känslor. Lyssna till vilka beteende man ska minska ner på och vilket färdigheter man kan utveckla.

Föreläsare:

Lars Olsson, utbildad socionom. Familjehemskonsulent och utbildad färdighetstränare.  


Connect - 15.00-15.45 

Connect Vuxen är ett utbildningsprogram för personal som arbetar med boende och/eller behandling för vuxna. Klintas HVB tar emot vuxna med neuropsykiatriska problem i kombination med missbruk och är dessutom världens första certifierade Connect- enhet, lyssna till deras erfarenheter av att arbeta anknytningsbaserat.

Föreläsare:

Kerstin Sandström, Utbildad Behandlingsassistent och samtalsterapeut samt Connect- instruktör.

Vid frågor kontakta:

Sandra Rosdahl Nilsson, 072-246 48 32, sandra.rosdahlnilsson@humana.se