Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Utbildningsdag om psykisk ohälsa och missbruk

Humana vill gärna dela med sig av sin kunskap och bjuder därför in till kostnadsfria föreläsningar i närheten av dig! Kom och lyssna till en eller flera av våra praktiker som berättar om sina kunskaper & erfarenhet inom respektive område.

Datum:

Tid: 09.00 - 16.00

Stad: Malmö

Plats: Humanas stödlägenheter, Vattenverksvägen 22

Anmälan:

Föreläsningarna är kostnadsfria. Vi kommer bjuda på frukostmacka, eftermiddagsfika och kaffe/te. Anmäl dig senast den 10/9.

Anmälan

Denna föreläsningsdag riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård och SIS i Malmö, Lomma, Vellinge eller Burlövs kommun.

Om föreläsningarna

Connect - 09.00-09.45 

Connect Vuxen är ett utbildningsprogram för personal som arbetar med boende och/eller behandling för vuxna. Klintas HVB tar emot vuxna med neuropsykiatriska problem i kombination med missbruk och är dessutom världens första certifierade Connect- enhet, lyssna till deras erfarenheter av att arbeta anknytningsbaserat.

Föreläsare:

Malin Stihl, Utbildad Beteendevetare och certifierad utbildare och metodhandledare i Connect på Humana.

Familjehemsvård för Vuxna - 10.00-10.45 

Många förknippar familjehemsvård med barn och unga. Det är dock även framgångsrikt för vuxna. Kom och lyssna till hur vi arbetar med behandling av klienter som är placerade i familjehem och hur det kan vara ett alternativ till institutionsvård.

Föreläsare:

Olaf Thies, behandlingssamordnare på Ramlösa Social Utveckling

Färdighetsträning - 11.00-11.45 

Målet i färdighetsträning är att lära sig förändra sitt eget beteende, känslor och tankar som är kopplade till problem i livet som orsakar oro och negativa känslor. Lyssna till vilka beteende man ska minska ner på och vilket färdigheter man kan utveckla.

Föreläsare:

Lars Olsson, utbildad socionom. Familjehemskonsulent på Ramlösa social utveckling och utbildad färdighetstränare.

Omvårdnadsarbete vid Psykos - 13.00-13.30 

Vad krävs i praktiken för att ge en god omvårdnad i boendet för personer med svår psykossjukdom? Ringsjöhemmets Särskilda Boende har lång erfarenhet av boende för målgruppen och delar med sig av sina erfarenheter.

Föreläsare:

Madeleine Linnér, utbildad undersköterska Och Teamledare för Ringsjöhemmets särskilda boende.

Första hjälpen till psykisk hälsa - 13.45-14.30 

Första hjälpen till psykisk hälsa är psykiatrins motsvarighet till somatikens HLR- kurser, dvs. hur hanterar jag kristillstånd kopplade till psykisk ohälsa? Föreläsningen ger en inblick i vad utbildningsprogrammet innehåller och varför det behövs.

Föreläsare:

Tobias Widar, instruktör i MHFA och Bitr. Regionchef för Humanas verksamheter i Region Syd.

Samsjuklighet - 14.45-15.30 

Hur fungerar behandling av missbruk vid samtidig psykisk ohälsa? I Humana finns lång erfarenhet av detta och i denna föreläsning delar vi med oss av våra tankar kring hur behandlingsarbetet kan organiseras.

Föreläsare:

Tobias Widar, fil Kand. Behandlingspedagog och Bitr. Regionchef för Humanas verksamheter i Region Syd

Vid frågor kontakta:

Sandra Rosdahl Nilsson, 072-246 48 32, sandra.rosdahlnilsson@humana.se