Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

FULLBOKAD - Barn som utsätter andra för sexuella övergrepp

Linda Palmdell, metodgarant Off.Clinic, föreläser.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Stad: Teams

Plats: Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Vad bör vi tänka på när barn uppvisar sexuella beteendeproblem, eller utsätter andra? Vad är viktigast? Vad anses som normal sexuell utveckling? Hur påverkar porr barn idag? Varför är det viktigt att göra bedömningar av barns sexuella beteenden som en del i behandlingsplanering för barnet och familjen hen bor i?

Om Linda Palmdell
Linda har jobbat med sexuella beteendeproblem under många år, med särskild kompetens kring barn som utsätter andra. 

Om Off.Clinic
De senaste tio åren har Off.Clinic specialiserat sig på barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och kanske även andra trauman. Jobbar enligt evidensbaserade risk- och behovsbedömningsinstrument och med terapimetoder enligt KBT och familjeterapi. Är i dialog med både Canada och USA, där riskbedömningsinstrument och behandlingsmetoder tagits fram samt i dialog med forskare i Sverige som är delaktiga i fortsatt utveckling.