Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Första hjälpen till psykisk hälsa

Ängelholmsvägen LSS bjuder in till webbföreläsning.

Datum:

Tid: 10.30 - 11.30

Stad: Teams

Plats: Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Psykisk ohälsa är ett växande problem i vårt samhälle idag. Det drabbar personer i alla åldrar och på alla samhällsnivåer. På Ängelholmsvägen, som är ett LSS-boende för personer inom personkrets 1 möter vi personer med ångestproblematik och självskadebeteende. 

En utökad förståelse och kunskap att möta personer med psykisk ohälsa är en viktig del i arbetet för oss och vi vill därför bjuda in till en timmes föreläsning på webben just kring detta tema.

Om föreläsningen

Första hjälpen till psykisk hälsa är psykiatrins motsvarighet till somatikens HLR- kurser, dvs. hur hanterar jag kristillstånd kopplade till psykisk ohälsa? Föreläsningen ger en inblick i vad utbildningsprogrammet innehåller och varför det behövs.

Föreläsare:
Tobias Widar, instruktör i MHFA och regionchef för Humana region 1 division Vuxna.