Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Digital föreläsning om Connect, sammanhållen samverkan och färdighetsträning

En del av Skåneveckan för psykisk hälsa 2020

Datum:

Tid: 13.00 - 16.00

Plats: Digital infoträff via Microsoft Teams. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. (Kostnadsfri)

Anmälan

Välkommen att lyssna på hur man bygger upp behandlingsalliansen på kort tid, hur vi kan påverka samverkan och vad färdighetsträning är i praktiken.

Föreläsningarna sker digitalt, med bensträckare mellan varje avsnitt.

13.00-13.45 Connect
Att arbeta med anknytning i missbruksbehandling!
Connect Vuxen är ett utbildningsprogram för personal som arbetar med boende och/eller behandling för vuxna.
Föreläsare: Charlotte Wardi, utbildare och handledare. Utbildar personal inom psykiatri, missbruksvård och socialtjänst.

14.00-14.45 Sammanhållen samverkan

15.00-15.45 Färdighetsträning
Målet i färdighetsträning är att lära sig förändra sitt eget beteende, känslor och tankar som är kopplade till problem i livet som
orsakar oro och negativa känslor. Lyssna till vilka beteende man ska minska ner på och vilket färdigheter man kan utveckla.
Föreläsare: Lars Olsson, utbildad socionom, familjehemskonsulent och utbildad färdighetstränare.