Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Välkommen att vara en del i utvecklingen av TFCO för unga vuxna!

Arbetar du inom socialtjänst eller dylikt och är intresserad av hur vi kan förbättra vård till unga vuxna? Nu kan du få vara med i utvecklingen av TFCO för en ny målgrupp!

Datum:

Tid: 13.15 - 16.00

Stad: Växjö

Plats: Lokal meddelas senare

Anmälan:

Vi bjuder på lunch! Anmäl dig senast 8/12.

Anmälan

Humana tar nu ett initiativ för att utveckla TFCO-modellen till att även vända sig till unga vuxna med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa och kriminalitet. Nu bjuder vi in dig till ett seminarium där vi gärna ser att du som är verksam inom Socialtjänst och Region deltar för att ta del av information kring projektet samt för att föra fram dina tankar kring ur vi skulle kunna anpassa metoden för att på bästa sätt möta målgruppen.

Låter det intressant? Anmäl dig till seminariet, eller ställ frågor till Cissi Green (cissi.green@humana.se) eller Anna Marshall (anna.marshall@humana.se) som är metodgaranter för TFCO Norden.

Om TFCO

TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet.

2018 presenterade SBU en rapport som bland annat visade att TFCO minskar ungdomarnas kriminalitet och placering på låst avdelning samt möjligen även minskar narkotikamissbruk, psykisk ohälsa samt förekomst av kriminella kamrater. Studier (gjorda i USA och Danmark) har visat att TFCO är kostnadsbesparande för samhället på både kort och lång sikt.

Nu tar Humana alltså steget att modifiera modellen för att även kunna hjälpa gruppen unga vuxna med omfattande problematik på ett nytt och bättre sätt. Häng med!

Vid frågor om dagen, kontakta:

Tobias Widar, 070-257 77 27, tobias.widar@humana.se