Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Digital föreläsning om barn på HVB-hem

Varmt välkommen på en digital föreläsning om barn på HVB-hem. Föreläsare är Ulrik Bonnevier, divisionschef Barn och unga, Elin Damberg, leg. psykolog samt Ingela Berglund, behandlingssamordnare på Sonrisagården HVB.

Datum:

Tid: 11.00 - 12.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan
Att placera ett barn utanför sin familj kan vara en traumatisk händelse både för barn och vårdnadshavare. Humana bedriver sedan många år framgångsrik HVB-behandling för yngre barn och vill skapa diskussion kring hur vi utformar insatser för yngre barn och deras familjer.

Vad är viktigt vid utformning av HVB-behandling för barn 8-14 år?
Under föreläsning kommer vi bl.a. att diskutera följande frågeställningar:
  • Vad är viktigt att tänka på som socialsekreterare vid placering av barn 8-14 år på HVB?
  • Fungerande behandling och fallgropar att undvika
  • Bemötande och att hantera våldsamt beteenden och känsloutbrott hos barn
  • Samarbete med skola och vårdnadshavare
Digitala föreläsningen leds av
  • Ulrik Bonnevier, socionom med 25 års erfarenhet av behandling av barn och familjer i öppenvård, familjehemsvård och på HVB
  • Elin Damberg, leg. psykolog
  • Ingela Berglund, behandlingssamordnare på Sonrisagården

Vid frågor vänligen kontakta:

Ulrik Bonnevier
Ulrik Bonnevier Divisionschef Barn och unga +46 8 599 299 00