Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Tid: 09.00 - 12.00

Stad: Lund

Plats: "Kulturen i Lund", Tegnerplatsen 6

Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt barnmisshandel fortsätter bo kvar hemma hos sina föräldrar. För de flesta barn gäller detta utan att våldet bearbetats eller att oron för nytt våld har försvunnit. Barnkonventionen är tydlig – ”barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld”. Samtidigt omfattar flera av de globala målen i Agenda 2030 barns hälsa och utveckling och ett av dem är att eliminera alla former av våld mot barn (mål 16:2).

Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom som ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld.

Hur ser forskningen ut och hur kan vi behandla och förebygga?

Hur kan vi aktivt arbeta bort våld ur familjen och lära föräldrarna andra strategier samtidigt som barnen får bearbeta det de upplevt?

 

Datum och tid: 10 november kl. 9.00-12.00

Plats: Kulturen i Lund.

Adress: Tegnerplatsen 6, Lund

Anmälningsavgift: Kostnadsfri

Sista anmälningsdag: 27 oktober.

Vid frågor kring föreläsningen vänligen kontakta:

louise.cederholm@humana.se