Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Tid: 18.00 - 19.30

Plats: Fabriksgatan 22

Anmälan:

Föreläsningen är kostnadsfri men anmälan krävs. Den pågår i cirka 1 timme med tid utöver det för diskussion och frågor. Anmälan senast 24/8.

Anmälan

Vi kommer att diskutera barns behov, betydelsen av anknytning och relationer, samt föräldrarnas utmaningar i en komplex värld. Föreläsningen kombinerar anknytningsteori,
modernt föräldraskap och annorlunda föräldraskap.

Föreläser gör Susanna Väyrynen.

Susanna är socionom och arbetar som familjeterapeut och handledare samt metodgarant. Hon handleder familjehemskonsulenter som i sin tur ska handleda familjehemsföräldrar och vägleda dem i hur de på bästa sätt ska ta hand om placerade barn, unga och vuxna. Susanna brinner för att kunna påverka föräldrars syn på sina barn och vad barnen behöver för att växa upp till starka, välmående och fungerande vuxna individer.

Det är i barndomen grunden läggs för hög självkänsla, vilket har betydelse för hela livet. Alla barn behöver villkorslös kärlek för en gynnsam utveckling. Jag ser fram emot att utmana traditionella föreställningar om föräldraskap och beteendeproblematik hos barn under föreläsningen, säger Susanna.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

För mer information, kontakta: 

Martina Elvinsson
Enhetschef Familjehem Örebro/Karlstad
martina.elvinsson@humana.se