Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Connect - Ett traumamedvetet program baserat på anknytningsteori

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande Connect. Föreläsare är Eva Yamba Yamba, marte-meo terapeut, utbildare och handledare i Connect samt Ulla Hannu, utbildare och handledare i Connect.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. [Kostnadsfri]

Anmälan

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning. Programmet fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning samt föräldrars och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet.

 
Föreläsningens innehåll:
  • Vad är Connect? Connects nio anknytningsprinciper
  • Vilka är de verksamma komponenterna i Connect?
  • Hur ser forskningsläget för Connect ut?
  • Om jag vill utbilda mig i Connect, hur gör jag?


Föreläsare är:

Eva Yamba Yamba, erfaren socionom, marte-meo terapeut, utbildare och handledare i Connect.

Ulla Hannu, erfaren socionom, utbildare och handledare i Connect.