Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Inbjudan till grundutbildning "Ett hem att växa i"

Humanas grundutbildning för familjehem

Datum:

Plats: Grundutbildningen sker via Teams

Anmälan:

Anmälan görs snarast till din familjehemskonsulent.

Under våren 2022 erbjuder vi på Humana våra behandlingsfamiljer, jour- och familjehemsföräldrar möjlighet att delta i en webbaserad grundutbildning. Vårt mål är att alla våra familjer med placerade barn och ungdomar ska ha denna utbildning i ”bagaget”, och nu ges chansen även till de som exempelvis har förhindrats att delta p g a geografiska avstånd till de utbildningstillfällen de tidigare blivit erbjudna.

Om utbildningen

”Ett hem att växa i” är ett material framtaget av Socialstyrelsen, och är en utbildning fördelad på åtta teman och på 24 timmar. För att bli godkänd och få ett diplom/intyg måste man delta vid alla utbildningstillfällen (minst 80% av 24 timmar). Webbutbildningen är upplagd på åtta tillfällen à tre timmar.

I god tid före utbildningsstart ska ni av er familjehemskonsulent få Familjehemmets bok ”Ett hem att växa i”. Det är en fördel om ni har läst igenom bokens innehåll inför utbildningsstart. Datum för utbildningen:

Tisdag 1 mars, kl 09:00-12:00

  • Familjehemsvården och barnen

Tisdag 8 mars, kl 13:00-16:00

  • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus

Måndag 14 mars, kl 09:00-12:00

  • Att stödja barns behov av närhet och anknytning

Måndag 21 mars, kl 09:00-12:00

  • Att hantera separationer och förluster

Måndag 28 mars, kl 13:00-16:00

  • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse

Måndag 4 april, kl 09:00-12:00

  • Barns hälsa och skolgång

Måndag 11 april, kl 13:00-16:00

  • Samspel och gränssättning

Fredag 22 april, kl 09:00-12:00

  • Vardagen i familjehemmet

Frågor? Kontakta kursansvarig: