Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Tid: 09.00 - 16.00

Stad: Uppsala

Plats: Humanas kontor, Götgatan 1

Utbildningen ger kunskap om hur man använder ERASOR för riskbedömning för sexuellt utagerande beteenden.

Syfte
Att bedömningen av behandlingsbehoven och eventuell placering sker på ett enhetligt sätt baserat på ERASOR. Att de sexuellt utagerande ungdomarna ska få den behandling som matchar deras behov.

Mål
Kunskap kring vad ERASOR är och hur det används. Utveckla sin förståelse kring vilken information som behövs och var man kan inhämta den. Kunskap hur man uppskattar risknivåer och bedömer behandlingsbehov för ungdomar med sexuellt utagerande beteende.

Målgrupp/Roll
Personer från Socialtjänsten som kommer i kontakt med ungdomar med sexuellt utagerande beteende och behöver göra riskbedömningar. Personal inom Humana Individ och familjeomsorg som arbetar med ungdomar med sexuellt utagerande beteende samt gör riskbedömningar enligt ERASOR.

Kostnad

För externa deltagarna kostar utbildningen 18000 + moms.

 

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Natalia Engsheden på natalia.engsheden@humana.se