Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Ett nytt korttidsprogram, B12 - för unga som begår brott

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande korttidsprogrammet B12. Föreläsare är Bo Buhrman, behandlingschef.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. [Kostnadsfri]

Anmälan

Kriminalitet i vissa ungdomsgrupper har ökat i Sverige de senaste åren och behandlingsalternativen för målgruppen är begränsad. Forskning visar att behandlingsprogram för ungdomar, där fokus ligger på inlärningspsykologi generellt och kognitiva interventioner i synnerhet, kan ha bättre effekt än liknande program för vuxna. B12 togs fram utifrån en generell efterfrågan på ett lättillgängligt korttidsprogram med tydlig förankring i beprövad erfarenhet och aktuell forskning.

 

Föreläsningens innehåll:
  • Forskning om unga kriminella
  • Framgångsrika interventioner
  • Innehåll i B12-manualen
  • Planering för programmet

Föreläsare är:
Bo Buhrman, Behandlingschef Barn och unga. Leg. Psykoterapeut med erfarenhet från programverksamhet inom kriminalvården