Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Digital föreläsning om LSS – För dig som arbetar på en LSS-verksamhet.

Varmt välkommen på digital föreläsning om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Föreläsningen är för dig som arbetar på en LSS-verksamhet (boende/daglig verksamhet/korttids) eller bara vill veta mer.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan
Sedan snart 30 år har Sverige en särskild lag för personer med funktionsnedsättning – LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en lag som medför rätt till särskilda insatser för de individer som är i mest behov av stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Det är också en lag som ställer stora krav på de som ska utföra dessa insatser, både vad gäller kunskap om lagen i sig men också på att, hela tiden och i varje situation, arbeta utifrån lagens krav på individens rätt till exv. självbestämmande och inflytande.

Föreläsningens innehåll:

  • Varför finns LSS och vad är syftet och målet med lagen?
  • Vilka insatser finns och vem har rätt att söka dem?
  • Vilka utmaningar finns det i att arbeta i LSS-verksamhet och hur kan vi ta oss an dem?


Föreläsare
Jessica Persson, socionom med kompletterande högskoleutbildning inom autism och specialpedagogik vid autism. Utbildad i MI, TAKK och Pedagogiskt arbetssätt riktat mot vuxna med autismspektrumstörning. 30 års erfarenhet av att arbeta inom omsorg som bland annat boendestödjare, utvecklingsledare och verksamhetschef. Arbetar just nu med handledning i AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och TP (Tydliggörande Pedagogik) och utbildning i diagnos och funktionsnedsättning, arbetssätt och lagstiftning.