Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Plats: Digitalt och fysiskt

Anmälan:

OBS! Se tid för respektive datum i informationstexten.

Anmälan

Motiverande Samtal (Motivational Interviewing på engelska) är en metod för att föra samtal om förändring som syftar till att stärka en persons motivation och engagemang för att göra positiva förändringar i sitt liv. Det är en samarbetsinriktad och personcentrerad metod som bygger på att lyssna, utforska och stärka en persons egen motivation.

Metoden har visat sig vara effektiv för att hjälpa människor att göra förändringar på olika områden, såsom att minska skadligt beteende som rökning eller missbruk, förbättra hälsosamma levnadsvanor, hantera eventuellt motstånd eller ambivalens inför förändring samt öka motivationen för att uppnå personliga mål, men också för att hjälpa människor att växa och att som samtalsledare vara ett aktivt stöd i den processen.

Utbildningsupplägg:

Utbildningen är indelad i tre delar. Den första delen är en Teamsträff (1) där vi tillsammans går igenom utbildningsupplägget och du får en liten genomgång av introduktionsutbildningen som sker i Humanas lärportal. Du får tillgång till den efter vår träff på Teams.

Introduktionsutbildningen i lärportalen gör du själv i egen takt och eget tempo. Introduktionen motsvarar en heldags utbildning (7 timmar). Se till att du har avsatt tid för att kunna sitta i lugn och ro med detta inför live-dagarna.

Vi kommer sedan att ses för två dagars live-utbildning (del 2). Du anmäler dig till den teamsträff som är kopplad till det fysiska utbildningstillfället som du har valt att delta på. Del 3 - Avslut - är en utvärdering som du fyller i efter den fysiska utbildningen.

Datum för fysiska träffar och uppstartsdatum digitalt: 

Fysisk utbildning i Göteborg 26-27/9 - Teamsträff 4/9
Fysisk utbildning i Uppsala 8-9/11 - Teamsträff 13/10
Fysisk utbildning i Hässleholm 4-5/12 - Teamsträff den 20/11

Kostnad: 

6.500 kr exklusive moms

Utbildare:

Malin Stihl, utbildare och handledare på Humana Individ och Familj, med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete. 


 

För mer information, kontakta: 

Malin Stihl
malin.stihl@humana.se