Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Tid: 13.00 - 16.00

Stad: Göteborg

Plats: Elite Park Aveny Hotel

Linda har lång erfarenhet av att arbeta med våld och sexuella övergrepp. Hon är utbildare och handledare i KIBB och metodgarant för Off.Clinic , Humanas specialistvård inom sexuella övergrepp.

Hur ser forskningen ut och hur kan vi behandla och förebygga? Hur kan vi aktivt arbeta bort våld ur familjen och lära föräldrarna andra strategier samtidigt som barnen får bearbeta det de upplevt?

Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt barnmisshandel fortsätter bo kvar hemma hos sina föräldrar. För de flesta barn gäller detta utan att våldet bearbetats eller att oron för nytt våld har försvunnit. Barnkonventionen är tydlig – ”barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld”. Samtidigt omfattar flera av de globala målen i Agenda 2030 barns hälsa och utveckling och ett av dem är att eliminera alla former av våld mot barn (mål 16:2).  

Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom som ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld. Behandlingen KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) började användas i Sverige 2007 och är en behandlingsinsats för familjer där det finns misstanke om barnmisshandel.

Det är den enda metoden i Sverige som erbjuder hjälp till såväl barnen, föräldrarna och hela familjen samtidigt. KIBB innehåller tre parallella behandlingar:

  • Barnet får bearbeta sina upplevelser
  • Den våldsutövande föräldern lär sig nya positiva föräldrastrategier
  • Hela familjen får familjebehandling

Metoden fokuserar på barnets berättelse och våldets konsekvenser, och leder till att våldet minskar och relationen mellan barn och förälder förbättras.

Datum och tid: 23 mars kl. 13.00-16.00

Plats: Elite Park Aveny Hotel.

Adress: Kungsportsavenyn 36, Göteborg

Anmälningsavgift: Kostnadsfri

Sista anmälningsdag: 12 mars.

Vid frågor kring föreläsningen vänligen kontakta: