Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Marte Meo terapeut och vägledarutbildning

Den 15 februari 2022 sker nästa utbildningstillfälle för Marte Meo. Läs mer och anmäl dig nedan.

Datum:

Tid: 08.00

Stad: Lund

Plats: Lokal meddelas senare

Mål:
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagare självständigt kunna arbeta som Marte Meo-terapeut/Marte Meo-vägledare.

Undervisningsformer:
Föreläsningar, handledning och litteraturseminarier.

Föreläsningar:
Teorigenomgångar av Marte Meo–modellen, kontextuell teori (sammanhangsmarkering), samspelsteori, anknytningsteori, affektteori samt salutogen teoribildning.

Handledning:
Tyngdpunkten i utbildningen ligger på handledning i mindre grupper där kursdeltagarna får arbeta med egna ärenden enligt Marte Meo-metoden.

Litteraturseminarier:
Kursdeltagarna diskuterar utifrån en given struktur litteratur som sedan redovisas genom skrivna rapporter.

Examination:
Sker av en licensierad supervisor och tid för detta tillkommer. För att bli godkänd som Marte Meo-terapeut ska man ha deltagit i undervisningen samt arbetat under handledning med minst fem ärenden. Examinationen innebär att man dels redovisar två ärenden med hjälp av videoinspelningar samt redovisar samtliga ärenden skriftligt.

Omfattning:
Totalt omfattar utbildningen 144 timmar under fyra terminer, två halvdagar två gånger i månaden.

Utbildare:
Utbildningen genomförs av certifierad Marte Meo-handledare.

Målgrupp:
De som har en grundutbildning inom psykosocialt arbete/pedagogik och som har ett arbete där Marte Meo-metoden är en lämplig arbetsform.

Kostnad: 
11 500 kr per termin, exklusive moms och examination.

För anmälan och mer information, kontakta:

Carina Hedenborg Metodhandledare