Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Nu lanseras TFCO i Växjö

Välkommen på informationsträff där berättar vi mer om TFCO-metoden och vårt team.

Datum:

Tid: 11.00 - 12.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Vad är TFCO?
TFCO (Treatment Foster Care Oregon) är en manualbaserad metod med hög evidens som riktar sig till ungdomar mellan 13-18 år med svår beteendeproblematik. Metoden rekommenderas även av Socialstyrelsen. Humana har bedrivit TFCO-A sedan 1999. Metoden är väldigt framgångsrik för barn och unga med svår beteendeproblematik. Insatsen är tidsbegränsad och TFCO-teamet arbetar intensivt med hela nätverket (inklusive föräldrar, skola mm) under cirka ett år för att få ner intensiteten i ärendet så att öppenvården kan ta vid och ungdomen bo antingen hemma eller i annan form av lägre intensitetsvård (familjehem/nätverkshem eller stödboende). Resultaten är goda utifrån forskningsresultat.