Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Omsorgsbedömningar - ett strukturerat och kostnadseffektivt alternativ till utredningshem

Varmt välkommen till en föreläsning gällande omsorgsbedömningar. Föreläsare är Carina Söderström, enhetschef öppenvård och Mariana Bjurman, samordnare och familjebehandlare inom öppenvården.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan
Omsorgsbedömningar är ett strukturerat och kostnadseffektivt alternativ till utredningshem. De utförs i hemmet eller vid behov i något av våra familjehem med eget boende i gårdshus som ett alternativ till kostsamma institutionsplaceringar. I våra gårdshus kan föräldrar och barn vara jourhemsplacerade samtidigt som vi genomför en omsorgsbedömning.
 
Modellen är teoretiskt förankrad i anknytningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, systemteori och neuropsykologisk forskning. I modellen ingår samspelsbedömning via filmade sekvenser av samspel (MIM), föräldraintervjuer, föräldraskattningar, observationer, föräldrasamtal och eventuellt barnsamtal. Allt med målet att ge en objektiv och saklig bedömning.
 
Omsorgsbedömningstiden är cirka 8-10 veckor med en tydlig struktur och innehåll för varje vecka. Antal träffar per vecka kan variera beroende på aktivitet men cirka 3 tillfällen per vecka genomförs.
 
Föreläsare är: