Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Omsorgsbedömningar - betydelsen av det känslomässiga mötet i föräldra-barn-relationen

Varmt välkommen till en föreläsning gällande omsorgsbedömningar. Föreläsare är Carina Söderström, enhetschef öppenvård och Mariana Bjurman, samordnare och familjebehandlare inom öppenvården.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Ibland räcker socialtjänstens utredningssamtal inte till för att få en tillräckligt bra bild av vårdnadshavares förmåga att tillgodose sina barns behov. Det kan till exempel vara vid stark oro för barnet eller när familjer fått insatser som inte gett resultat. Vi på Humana har utvecklat en strukturerad modell för att utreda och bedöma omsorgsförmåga i hemmet. Tyngdpunkten i utredningsmodellen ligger på förälderns förmåga att vara känslomässigt tillgänglig då det har en påverkan på föräldraförmågan inom alla områden.

Under föreläsningen kommer vi bl.a. att ta upp: 

  • Tankar kring val av teoretisk utgångspunkt
  • Fördelar med bedömning/utredning i hemmet
  • Bedömningsmodellens olika delar
  • Vad kan socialtjänsten få ut av det skrivna dokumentet? 
 
Föreläsare är: